Het bestuur van de Dokter Wittenberg Stichting

Hieronder de samenstelling van het bestuur per 15-12-2015.

drs. P.C.J. de Wolf Voorzitter
ir. G.J. Sizoo Secretaris
mr. P.J. Lont Penningmeester
drs. C.H. de Koning Lid
drs. M.J.B. Wilmer Lid