Voorwaarden

Van organisaties die een beroep willen doen op een subsidie van de Dokter Wittenberg Stichting wordt gevraagd:

  • dat zij een projectomschrijving indienen, waarin in elk geval zijn opgenomen het doel van het project, de activiteiten gericht op het realiseren daarvan en de eigen inspanning daarbij, alsmede de fasering;
  • dat zij informatie verstrekken over de organisatie die voor het project verantwoordelijk is;
  • dat zij een begroting indienen, waarin ook de eigen financiŽle bijdrage aan het project en de (gevraagde) bijdragen van derden zijn opgenomen;
  • Het bestuur van de Dokter Wittenberg Stichting kan ten behoeve van de beoordeling van aanvragen verzoeken om de statuten, het meest recente jaarverslag, begroting en/of jaarrekening van de aanvragende organisatie op te sturen.

Het heeft de voorkeur dat organisaties die een subsidieaanvraag indienen een rechtspersoonlijkheid bezitten en statutair werkzaam zijn op het terrein van de behandeling, de verzorging en/of de begeleiding van psychiatrische patiŽnten.
Organisaties die geen rechtspersoonlijkheid hebben kunnen ook in aanmerking komen, mits de levensvatbaarheid en continuÔteit van de organisatie voldoende kan worden aangetoond.

Bij de hantering van deze voorwaarden kan rekening worden gehouden met bijzondere omstandigheden.

 
Wat komt niet voor ondersteuning in aanmerking?
 
- Het financieren van reguliere activiteiten van GGZ instellingen
- Reeds lopende of afgesloten projecten
- Investeringen in gebouwen e.d.
- Loonkosten van vaste medewerkers van de organisatie
- Individuele ondersteuning